Skip to main content

het portaal van de streek

Toerisme en de Friese streek Aengwirden

Toerisme

Natuurgebied de Deelen

Natuurgebied De Deelen

Op enkele kilometers noordelijk van De Streek bevindt zich het natuurgebied De Deelen, een landschap met afwisselend petgaten (waterpartijen) en stripen (de landtongen ertussen). Het geheel is begroeid met lage boomwallen en grassen. Dit gebied is aan het eind van de vorige eeuw ontstaan door turfwinning. De kleinschalige vervening die in dit gebied plaatsvond is tot na de Tweede Wereldoorlog doorgegaan. Daarna hebben andere brandstoffen de turf verdrongen en is dit gebied blijven liggen zonder dat er weer grasland van werd gemaakt. Door jarenlang geen bewerking uit te voeren en slechte bereikbaarheid is in dit waterrijke gebied een rijk en veelal ook uniek natuurgebied ontstaan. Om dit te behouden heeft Staatsbosbeheer veel land aangekocht en door de aanleg van een weg is het beter bereikbaar geworden. Over het water is het te bereiken via de Hooivaart die er langs stroomt.

Staatsbosbeheer organiseert in het zomerseizoen regelmatig vaarexcursies door dit prachtige landschap.
Voor meer informatie over de vaarexcursies: VVV HeerenveenTelefoon (0513) 62 55 55

Tip: kijk voor andere natuurgebeiden in de omgeving ook op www.katlijk.nl en klik op natuurgebieden.

Engelenvaart Aengwirden

Vaarroute via Engelenvaart en De Deelen naar Gorredijk

De Engelenvaart loopt tot Heerenveen en is "bijzonder" te noemen. Langs de gehele oostelijke oever kan afgemeerd worden en dat zal je weten! Een zomerse doorvaart betekent zeer langzaam varen. Het is afgeladen met aan de kant liggende boten en de vaart is niet al te breed. Overigens is zelfs in het hoogseizoen altijd een plekje te vinden. Je zit op fietsafstand van Heerenveen en na de eerste brug is een mooi natuurpark voor wandelingen. De oever bestaat uit een brede grasstrook zonder meerpalen. Zelf meegebrachte meerpennen moeten dus uitkomst brengen. Het is verstandig daarvoor stevige jongens te gebruiken, want met name huurschepen vergeten wel eens rustig te varen, hetgeen flinke zuiging kan geven.

De Engelenvaart heeft twee bruggen en de brugwachter zit op de Noordelijke brug. Hij bedient op afstand tevens de Zuidelijke brug en de Jousterbrug bij Nijehaske. Als het niet te druk is betekent dat in de praktijk dat het groene licht snel wordt gegeven. De Engelenvaart gaat met een knik over in de Nieuwe Heerenveense Vaart. Enigszins stuurboord aan houdend kan op de Veenscheiding met een doorvaarthoogte van 2.60m naar/door het centrum van Heerenveen gevaren worden.

Varen op de turfroute

Varen op de Turfroute is varen in een zeer fraai gedeelte van zuidoost Friesland. De route gaat door een van veel sluizen en bruggen voorzien landschap. Er is een zeer afwisselende natuur met prachtige fietspaden en interessante dorpen langs en in de directe omgeving van de Turfroute. U komt de Turfroute binnen via één van de drie toegangssluizen bij Appelscha, Oudehorne of Gorredijk.

turfroute kaart