Skip to main content

het portaal van de streek

Kerken in Aengwirden

Kerken

Doopsgezinde Gemeente

Doopsgezinde Gemeente

Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd

Fermanje: Aengwirderweg 318, Tjalleberd.
Predikant: ds. H.G.J. Klein Nagelvoort Asterstraat 18, 8441 EG Heerenveen tel 0513-623730
Secretariaat Doopsgezinde Gemeente Tjalleberd: H. van der Ende, Twentelaan 9 8443AA Heerenveen tel: 0513 633382

DOOPSGEZINDE GEMEENTE HEERENVEEN.

fermanje: Vermaningssteeg 5-9 tel 0513-623163
Predikant: ds. H.G.J. Klein Nagelvoort Asterstraat 18, 8441 EG Heerenveen tel 0513-623730
Secretariaat Doopsgezinde Gemeente Heerenveen: mevr. C. van der Velde, Engelenstraat 14, 8442 HG Heerenveen tel 0513 625814

Aengwirdertsjerke

Aengwirdertsjerke

PKN gemeente Tjalleberd - De Knipe
Ds. P. Nijssen

Kerk: Aengwirder Tsjerke Tjalleberd 0513-52 93 03
Nij Brongergea Tsjerke De Knipe

Tjalleberd is een streekdorp dat deel uitmaakt van de dorpenreeks – van west naar oost – Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot, die De Streek van het oude Aengwirden vormen. Ze zijn in 1936 bij Schoterland gevoegd om de gemeente Heerenveen te vormen.

Tjalleberd was de hoofdplaats van Aengwirden. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldt hierover: ‘Tjalleberd is ’t grootste Dorp der Grieteny, ten Westen van Gersloot, ongemeen vermaakelyk in ’t geboomte en in de hooge bouwlanden gelegen. Hier vindt men eene kerk, doch ook zonder toren […]. Ook is hier eene Herberg voor den reizenden man, en daar in eene Rechtkamer; hoewel het recht ’s Dingsdags wordt gehouden op ’t Heerenveen.’

De oude dorpen en hun landerijen langs de Aengwirderweg gaan gedurende de 18de en 19de eeuw helemaal over de kop. Eerst werd turf uit de hoge venen ten zuiden van de weg gewonnen en later zijn de lage venen ten noorden van de weg aangepakt. In het midden van de 19de eeuw is de turfwinning voltooid. Het had veel werk gebracht en weinig welvaart. De verveningen lieten een waterig onland achter waartussen De Streek als een rafelige kade resteerde. Het in cultuur brengen van onland, het bouwen van gemalen en de aanleg van wegen brachten opnieuw werk en structuur in De Streek.

De dorpskerk wordt al in 1315 vermeld. In 1626 kwam er een nieuwe kerk op de plaats van de oude. In 1742 is in opdracht van grietman Martinus Bouricius opnieuw sprake van herbouw en in 1825/’26 is de kerk aan de noordzijde uitgebreid met een dwarspand dat net als de koorpartij driezijdig gesloten werd. In de houten geveltoren hangt een in 1670 door Petrus Overney gegoten klok.

Door naoorlogse nieuwbouw heeft zich rond de kerk bijna een dorpskom ontwikkeld. Ten westen van de kerk staat een oude stenen loods voor de brandweer. Recent is een nieuwe brandweerkazerne gebouwd. In Tjalleberd staat ook een doopsgezinde kerk, een eenvoudige zaalkerk uit 1871.

Terbantster Tsjerke

Terbantster Tsjerke

In de maander juni, juli en augustus is er in de Terbantster Tsjerke op zondag 's om 10.00 uur een halfuursdienst.

Terbanster Tsjerke
Pastorielaan 12
8449 BE Terband (bij Heerenveen)
info: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.terbantstertsjerke.nl

Algemene informatie over het gebruik en verhuur van de kerk:
Jelle de Jong, 06-53707036 / 0513-629971

Informatie over cultureel gebruik:
Geert Sierdsma, 0513-529765 / 06-49462898

Alde Fryske Tsjerken:
Wijkteam Gersloot

Locatie: Ds. Veenweg 10-A, De Knipe
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788