Skip to main content

het portaal van de streek

Plaatselijk Belang nieuws

Samen sterk - Wordt lid van het Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden (PB) vertegenwoordigt de wensen van de Streekbewoners van de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot richting de Gemeente Heerenveen. Hierin is een goede samenwerking en het goed op de hoogte zijn van elkaars wensen van groot belang.

Hiervoor hebben we de afgelopen jaar met uw input de Streekvisie ontwikkeld.
PB maakt zich sterk om o.a. onderstaande speerpunten te gaan realiseren in de komende 5 jaar.

  • Betaalbare flexibele starterswoningen (levensloopbestendig) van en voor De Streek
  • Verbeteren verkeerssituatie
  • Opknappen van huidige wandelpaden & bruggetjes en het realiseren van nieuwe verbindingen
  • Het vertegenwoordigen van de Streek belangen m.b.t. de industriële ontwikkelingen Kalverblad Noordoost.
  • Het veiliger maken van het gebied van de recycling containers
  • Het Streekhulpteam in stand houden voor hulp vragen
  • Het lichtje aan elkaar doorgeven via de Wensboom

Wij hebben leden nodig

Om dit te realiseren hebben wij leden nodig. Want samen staan we sterk!
STEUN PLAATSELIJK BELANG VOOR 5 EURO,-

Aanmeldformulier

Download hier het Aanmelden lidmaatschap Plaatselijk belang