Skip to main content

het portaal van de streek

  • Plaatselijk Belang nieuws

    Jaarverslag 2023

 

kop_met_wapens.jpeg

 

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag over het verenigingsjaar 2023 heeft als doel een kort overzicht te geven van wat er gedurende het jaar zoal heeft plaatsgevonden binnen de scope van Plaatselijk Belang Oud Aengwirden.

KNO

Er kwam een nieuwe projectleider waarmee constructieve gesprekken zijn gevoerd en een goede verstandhouding is opgebouwd. Het uitgifteplan komt helaas niet echt van de grond. Met de gemeente blijft de verhouding moeizaam en het wachten is op de uitspraak van de Raad van State.

Streekstate

Er is een gezamenlijk voorstel van de werkgroep en de projectleider met de betrokken ambtenaren naar het college gegaan en daar is een akkoord op verkregen. De gemeenteraad heeft ingestemd met het vrijmaken van geld voor de voorbereiding en in overleg met de werkgroep is de leidraad opgesteld voor de inschrijving op het project door ontwikkelaars/bouwers. Zodra de definitieve selectieleidraad er is wordt die in de Streek gepresenteerd en wordt de inschrijving gestart.

Recreatie

De ontwikkeling van de wandelpaden kent maar weinig voortgang. We hopen in 2024 de impasse te kunnen doorbreken en mogelijkheden te vinden om toch aan realisatie te kunnen gaan werken.

De vervanging van het bruggetje bleek aanzienlijker duurder uit te gaan vallen dan gedacht. Daarom worden nu andere alternatieven bekeken voor een goedkopere oplossing met inzet van Streekbewoners.

Hoogspanningtrace

Op de gepresenteerde plannen voor een nieuw hoogspanningstracé hebben we een zienswijze ingediend. Een van de alternatieven loopt namelijk langs de A7 en KNO en dat hebben wij om verschillende redenen als onwenselijk gedefinieerd. Overigens heeft ook de gemeente Heerenveen zich tegen deze variant uitgesproken. De volgende stap is het maken van de MilieuEffectRapportage en dan is het afwachten welke keuze er uiteindelijk rolt. Voor het zover is is er overigens nog een inspraakmoment.

Allerlei

Lopende zaken zoals de traditionele kerstboom en het onderhoud van de plantenbakken vonden uiteraard ook plaats in 2023. Het centrale vuurwerk wordt voortaan door de

vuurwerkgroep zelfstandig gedaan, maar Plaatselijk Belang ondersteunt vanaf komend jaar wel de intocht van Sinterklaas.

Bestuurszaken

In maart 2023 stond de ALV vooral in het teken van de ontwikkelingen rondom KNO. Er was een grote opkomst van raadsleden die zich graag wilden laten informeren over de stand van zaken. Ook werd er afscheid genomen van bestuurslid Maaike Leistra. Er is actie ondernomen om nieuwe leden te werven en gedurende het jaar zijn we ook druk op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden.