Skip to main content

het portaal van de streek

 • Plaatselijk Belang nieuws

  Jaarvergadering woensdag 27 maart

Agenda ALV Plaatselijke Belang Oud Aengwirden

woensdag 27 maart 19.30 uur - Café Onder de Linden, Aengwirderweg 149

 1. Opening / Welkom
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
  1. Vergaderschema en -locaties 2024
 3. Jaarverslag 2023
 4. Financieel jaarverslag 2023
  1. Toelichting penningmeester
  2. Kascommissie
  3. Benoeming lid kascommissie
  4. Decharge
 5. Contributie 2024
 6. Bestuurswijzigingen*
 7. Update
  1. KNO
  2. Hoogspanningstracé
  3. Kabels en leidingen
  4. Boomaanplant
 8. Streekstate
 9. Omgevingswet
 10. v.t.t.k.
 11. Sluiting