Skip to main content

het portaal van de streek

Vier dorpen - één streek

Vier dorpen - één streek

De dorpen

Aengwirden, Ængwirden of Engwirden of Annewaerde was in de 18e eeuw een grietenij van Zevenwouden (tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) en later een gemeente in het zuiden van de Nederlandse provincie Fryslân. 

De dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot vormen een lint langs de Aengwirderweg. Samen worden de vier dorpen kortweg 'De Streek', of ook wel 'Aengwirden' genoemd. Wie begint bij het klaverblad Heerenveen kan er in een kwartiertje helemaal doorheen rijden. Elk van de dorpen strekt zich aan de noordkant van dat lint uit tot aan de turfafgraving De Deelen. Aan de andere kant loopt het grondgebied tot bij de snelweg A7.

De inwoners

De Streek telt ca. 1800 inwoners . Alleen Luinjeberd en Tjalleberd hebben iets dat op een dorpskom lijkt, rondom een T-splitsing. Tjalleberd heeft als enige van de dorpen drie nieuwbouwwijken: de Mieden en de Finne, tegenover elkaar aan de Pastorielaan en in 2005 is de wijk De Eide aan de noorzijde aangelegd. De kerk, de samenwerkingsschool en het wijkgebouw vormen het centrum.