Skip to main content

het portaal van de streek

Privacy verklaring

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden verwerkt persoonsgegevens doordat u lid bent van deze vereniging en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, voor de inning van uw contributie
Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Letters van voornaam en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bankrekeningnummer;
 • e-mail;
 • Voorkeuren voor betaling van de contributie, bijvoorbeeld contact of incasso.

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens en / of gevoelige persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen/ rechtmatige grondslag

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden verwerkt persoonsgegevens wanneer deze nodig zijn om:

 • Contact met u op te nemen (mail, telefoon, post);
 • Verzenden informatie;
 • Innen van de contributie
 • Bijhouden ledenbestand
 • Het beantwoorden van de door u gestelde vragen;
 • Informeren over wijzigingen van diensten;

Bewaartermijn

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is en wettelijk geregeld is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Innen van de contributie: Naam per adres wordt bewaard ter voorkoming van bezoek bij ledenwerving: zolang geen wijziging op het adres plaats vindt;
 • Overige doelen: evenredig aan de looptijd van het persoonlijk account.

Delen met derden

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en onze dienstverlening. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, zodat ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen worden gegaan. Als u desondanks een vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Plaatselijk Belang Oud Aengwirden.

Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Maak hiervoor een afspraak om langs te komen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Overige rechten die u hebt zijn het recht op overdraagbaarheid van u persoonsgegevens, ofwel dataportabiliteit, en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Ook is het mogelijk een verzoek in te dienen uw persoonsgegevens te verwijderen.

Cookies

Plaatselijk Belang Oud Aengwirden gebruikt via de website www.aengwirden.nl  cookies. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Hits: 4450