Skip to main content

het portaal van de streek

  • Uw steun is nodig rondom klaverblad Noordosst (KNO)

    Uw steun is nodig rondom klaverblad Noordosst (KNO)

Gepubliceerd op: 02-01-2023

Aantal keren gelezen: 291

In deze flyer willen wij u informeren over de stand van zaken rondom Klaverblad Noord Oost (KNO).

 

klik op de QR-code of hier voor de betaallink

KNO beslaat uit een gebied van circa 120 hectare aan de noordzijde van de A7. Hier wil de gemeente Heerenveen een gebiedsontwikkeling realiseren. Een bedrijventerrein van 40 hectare, een zonnepark van 30 hectare inclusief groen en water en 50 hectare natuur inclusieve landbouw.

Op donderdag 9 december 2022 heeft de werkgroep KNO bestaande uit Plaatselijk Belang Oud Aengwirden samen met een aantal streekbewoners een bijeenkomst georganiseerd om de inwoners van de Streek bij te praten. Na een presentatie over de huidige stand van zaken waren alle aanwezige inwoners unaniem van mening dat het wenselijk is om via juridische weg bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen!

plaatje-kno.png
Vooral wat betreft de communicatie vanuit de gemeente Heerenveen naar de omwonenden heeft het de afgelopen jaren geschort. Er zijn beslissingen genomen die grote impact hebben. Vooral de verhoging van de hoogte van de milieucategorie naar 4.2 heeft verregaande gevolgen voor het type bedrijven wat zich mag vestigen. De gemeente Heerenveen heeft allerlei toezeggingen gedaan en wil snel starten met de ontwikkeling. Omdat we als inwoners vanuit de Streek nog geen juridische borging hebben van de toezeggingen, is besloten om een juridische procedure op te starten.

Voor dit juridische traject is geld nodig. Om dit geld bijeen te krijgen vragen wij ook uw ondersteuning. De verwachting is dat er 8.000 euro nodig is.

Er zijn Inmiddels een aantal donaties toegezegd vanuit diverse verenigingen uit de Streek. Dat is een mooi begin maar ook uw bijdrage stellen we zeer op prijs.

barcode giftBesluiten van nu hebben verstrekkende gevolgen voor onze toekomst en de toekomst van onze volgende generaties.
Doneren kan ook via een bijdrage op rekeningnummer
NL 83 RABO 0300 4014 50 t.n.v. Plaatselijk Belang Oud Aengwirden
o.v.v. “KNO Bijdrage” of door gebruik te maken van de bijgevoegde QRcode.
Dank namens Plaatselijk Belang Oud Aengwirden
en de werkgroep KNO!!