Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

 02-09-2015

Aanmelden als lid

Op deze pagina staan formulieren voor de aanmelding en de doorlopende machtiging.

Plaatselijk Belang, het gaat ons allemaal aan,....   wordt lid.

Ledenwerfactie Plaatselijk Belang.

PB Aengwirden heeft op dit moment ongeveer 405 leden. In de afgelopen jaren is er niet actief aan ledenwerving gedaan. Onder anderen door verhuizingen en overlijden daalt het ledenaantal. Door het benaderen van kennissen of buren, de huisnummerpaal actie en de contante contributie inning of nieuwe bestuursleden komen er nieuwe leden bij.

Download: Doorlopende machtiging
Download: Aanmeldingsformulier