Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

Thus - Pb

Klik hier voor meer informatie over
de verschillende dorpen
Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Terband

11-10-2016   Vergaderdata tot de jaarvergadering.
Afwijkende vergaderdataDe volgende data zijn gepland voor de vergaderingen van Plaatselijk Belang Woensdag 2 November Maandag 12 DecemberMaandag 9 JanuariMaandag 6 FebruariAlgemene ledenvergadering... lees meer >

02-09-2015   Aanmelden als lid
Op deze pagina staan formulieren voor de aanmelding en de doorlopende machtiging.Plaatselijk Belang, het gaat ons allemaal aan,.... wordt lid.Ledenwerfactie Plaatselijk Belang. PB Aengwirden heeft ... lees meer >

13-11-2014  
Contactgegevens Plaatselijk Belang Oud ÆengwirdenVoorzitter: Yntze Oosterloo Mobiel: 06 8324 0561Secreatris: Pieter Risselada Mobiel: 06 10048620 Mail: Pieter Risselada Penningmeester: Yme H... lees meer >

31-01-2014   Huisnummerpaaltjes
Huisnummerpalen met reflecterende huisnummers Wanneer, waarvoor? Denk aan : -Duidelijke markering van opritten, oprijlanen en dergelijke -In het donker goed zichtbaar, ook zonder energieverbruik ... lees meer >

23-02-2013   Plaatselijke ommetjes
In Aengwirden is Plaatselijk Belang actief met het uitzetten en markeren van dorps-ommetjes. De volgende routes zijn in beeld gebracht, maar wij staan open voor ideeën : 2,5km, 3,7km, 5,0km, 5... lees meer >

23-02-2013   Notulen algemene ledenvergadering 22 februari 2012
Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 februari 2012 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De opkomst is goed. 2. Vaststelling agenda ... lees meer >

23-02-2013   Huisnummerpaaltjes
Huisnummerpalen met reflecterende huisnummersHet goed leesbaar zijn van huisnummers is niet alleen overdag, maar ook in het donker, van groot belang!Vooral in het buitengebied, waar woningen me... lees meer >

23-02-2013   Jaarvergadering Plaatselijk Belang
woensdag 27 februari 2013 in Café De Streek lees meer >

15-03-2011   Notulen algemene ledenvergadering maart 2011
Notulen van de ledenvergadering van 1 maart 2011 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. Plaatselijk Belang... lees meer >

01-01-2011   Jaarverslag 2010-2011
lees meer >

archief >>