Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

Thus - Historie

Klik hier voor meer informatie over
de verschillende dorpen
Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Terband

Het streekboek
Het streekboek Vier dorpen één StreekHet geeft een historisch overzicht in woord en beeld over Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot.Van rendierjagers in de prehistorie, de nonnen... lees meer >

De Plasse, 1832
Denk niet, dat het kaartje een stukje van de Deelen laat zien. Het is de omgeving van mijn huis in Luinjeberd. Niet nu, maar in 1832, toen bijna alle land in petgaten was veranderd door onze voorouder... lees meer >

Wereldberoemd in heel Nederland:Ulke Jans Klaren
Aan de Czaar Peterstraat in Amsterdam ligt de Oosterspeeltuin. Deze is 100 jaar geleden opgericht door een vereniging die ontstaan is op initiatief van Ulke Jan Klaren. Zijn ouders waren Jan Jans Kla... lees meer >

Uit de oude doos
Gevonden door een van onze lezers... Roomboterfabriek in LuinjeberdHeeft u thuis ook nog oude foto's of kaarten uit de oude tijd? Wij houden ons van harte aanbevolen! Mail naar /* */ lees meer >

It ûntbrekt hjir oan neat
Een prachtig beschrijvend gedicht van ene 'Douwe' stond op 23 augustus 1939 in het gemeenteblad. Douwe liet zich inspireren door Gersleat en had het er tige nei 't sin... Gersleat Eartiids yn ... lees meer >

Bokmakers in de Streek
De eerste kadasterkaart vermeldt in 1832 op de plaats van de latere helling van Busstra nog geen scheepswerf. (Daar dichtbij, op perceel 941 van Terband, woont volgens kadastergegevens de arbeider K... lees meer >