Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

Thus - De dorpen

Klik hier voor meer informatie over
de verschillende dorpen
Luinjeberd - Tjalleberd - Gersloot - Terband

Vier dorpen - één Streek
De dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot vormen een lint langs de Aengwirderweg. Samen worden de vier dorpen kortweg 'De Streek', of ook wel 'Aengwirden' genoemd. Wie begint bij het klave... lees meer >

Klokkenstoelen en kerken
De streek kent een aantal bijzondere plaatsen en gebouwen. Zo vormt het Rotonde-kerkje in Terband, gebouwd in 1843, een bekend herkenningspunt. In Luinjeberd, net voor de brug, is een inrit naar ... lees meer >

Historie en uitleg van de wapens
Tot 1934 is Ængwirden een zelfstandige gemeente geweest. Het grondgebied was beperkt tot 4 dorpen en men noemde deze gemeente ook wel 'de lytse Gritenij' (= de kleine gemeente). He... lees meer >

Historje en ûtlis fan de wapens
It wie de twadde gritenij fan Sânwâlden. De fjouwer doarpen Gersleat, Tsjalbert, Lúnbert en Terbant wiene bekend ûnder de namme 'De Streek'. De huzen fan de fjouwer doarpen... lees meer >