Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

streekgids

Dorp Tjalleberd/Luinjeberd

Tjalleberd heeft 780 (2012) inwoners. Het dorp heeft twee basisscholen, een dorpshuis, een aantal voorzieningen zoals sportvelden, een sportzaal en tennisbanen. Ook is er in het dorp nog een bakkerij en groentehandel aanwezig. Kijk op de website voor meer informatie. Het dorp Luinjeberd telt 425 (2012) inwoners. De dorpen zijn voor de andere voorzieningen aangewezen op de omliggende dorpen..

Zie ook de informatie op de site van HIP over Tjalleberd en over Luijnjeberd

 

Wijkteam Tjalleberd/Luinjeberd
Locatie: Ds. Veenweg 10-A, De Knipe
Uw wijkmanager: Marc Jense (0513) 61 77 10

Dorp Terband

De 290 (2012) inwoners van Terband zijn voor de voorzieningen aangewezen op Heerenveen of het nabij gelegen dorp Tjalleberd.


Zie ook de informatie op de site van HIP


Wijkteam Terband
Locatie: Ds. Veenweg 10-A, De Knipe
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788

Dorp Gersloot

Gersloot is een dorp met een langgerekte lintbebouwing. Het aantal inwoners bedroeg in 2012 120. Samen met de dorpen Terband, Tjalleberd en Luinjeberd vormt het De Streek. In het dorp is een basisschool en een sportveld aanwezig. In 2007 hebben inwoners samen met het plaatselijk belang Gersloot een concept dorpsvisie geschreven. Deze visie beschrijft de wensen en verwachtingen van het dorp voor de toekomst.


Zie ook de informatie op de site van HIP 

Wijkteam Gersloot
Locatie: Ds. Veenweg 10-A, De Knipe
Contactpersoon: Hendrik Kromkamp
Telefoonnummer: (0513) 617 788

 

Plaatselijk Belang Gersloot-Polder
Voorzitter Dhr. H. Heida

0513 571307

 

 

Instelling

Contactpersoon

Tel

www en @

Gemeente

Wijkteam:

Wijkmanager: M. Jense

0513-617788

0513-617710

0654387532

 

Email

Caleidoscoop welzijnsorganisatie

A. de Vreeze

0513-629090

 

Politie

Anne Louwsma

900-8844

 anne.louwsmafriesland.politie.nl

Plaatselijk Belang Gersloot-Polder

Henk Heida, Gersloot

0513 571307

 

Buurtbemiddeling / omtinker

Caleidoscoop

0513-629090 

 

 

 

Demografische gegevens van de dorpen:

CBS

cbs in de buurt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjalleberd  Luinjeberd Gersloot, Terband

 

Zie ook www.leefbaarometer.geodan.nl

 

 leefbaarometer Medium