Aengwirden Aktief. mei nijsgjirrich nijs ut de streek
Streeksite voor Aengwirden: Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot e.o.
© '17 Aengwirden / knoop.nl
Deze website is een project van AengwirdenAktief

Welkom op de website van Aengwirden!logo mail

laatst gewijzigd 21-03-2017,       Eerder gepubliceerde artikelen kunt u vinden in de map "Actueel"    

www.geitefok.nl      www.streekein.nl    www.fkpalingroken.nl     Lid worden van Plaatselijk Belang

Aengwirden op de kaart, PDOK   Dossie MFA  

Uitnodiging :
Algemene ledenvergadering Plaatselijk Belang Aengwirden

jaarvergadering


UITNODIGING  BIJEENKOMST HERBEPLANTING DORPSKERNEN DE STREEK,

DONDERDAG 30 MAART,

CAFE DE STREEK TE TJALLEBERD,

AANVANG 20.00 UUR

Geachte Streekbewoners,

Het is u wellicht opgevallen dat er momenteel overal in de Streek Zoals jullie wel zullen hebben gezien, worden er momenteel overal in De Streek bomen worden gekapt, dan wel drastisch worden gesnoeid.

Dit heeft te maken met de actuele essentaksterfte, waarover wij u via onze Facebook PB@aengwirden al in een eerder stadium (23 februari 2017) hebben geinformeerd.

   In opdracht van de gemeente wordt via Plaatselijk Belang, i.s.m. een extern onderzoeksbureau, onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor herbeplanting. Tevens is in het kader van dit onderzoek het idee ontstaan niet alleen de essentaksterfte te gaan bestrijden. Ook is er bekeken of er binnen de dorpskernen kan worden over gegaan tot herbeplanting van bomen die de afgelopen decennia uit de streek zijn verdwenen.

Uit een inventarisatie is gebleken dat er 150 bomen bij geplant kunnen worden. Het ligt voor de hand dat er voor resistente boomsoorten zal worden gekozen.

Op korte termijn, zal een extern groenvoorzieningsbedrijf de herbeplanting, in oorspronkelijke staat voor zijn rekening gaan nemen.

Waarom een speciale avond hiervoor? O.a. vanwege de complexiteit van de essentaksterfte en de impact hiervan op de Streek. Denk bijvoorbeeld ook aan het  beeldbepalende aspect. Daar willen we graag met u als bewoner over praten, alsmede over de keus van resistente boomsoorten. Om tot een goede keuze te kunnen komen, en de essentaksterfte uit te bannen. Uitgangspunt is een leefbare situatie te creëren voor ons als bewoners, en met de herbeplanting de originaliteit van de Streek voor de komende decennia te kunnen waarborgen.

  Komt allen !

undefined


Wordt lid van Plaatselijk Belang Aengwirden

De Streek gaat ons allen aan.

PB Aengwirden heeft op dit moment ongeveer 400 leden en wij vinden dat iedereen lid zou mogen zijn.
Kijk op de site voor het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier

Hier  aanmelden.......Lancering Duurzaam Bouwloket Fryslân.

Dit digitale loket is een initiatief van alle gemeenten in Fryslân waar huiseigenaren terecht kunnen voor al hun vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen..     meer....
logo smukheerenveen

logo duurzaam bouwloketEnergiebesparingSubsidies voor verwijderen asbestdaken | duurzame energie | energiezuinig wonen

2016 is een 'goed subsidiejaar'. Het Rijk en de provincie Fryslân hebben verschillende subsidies voor het energiezuinig maken van huizen en bedrijfspanden en het verwijderen van asbestdaken. Om het overzicht te bewaren, hebben we ze hieronder voor u op een rijtje gezet.


Aanmelden als lid voor Plaatselijk Belang Aengwirden:aengwirden 4 dorpen logo
Kijk op de site voor het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier

-aanmeldingsformulier
-machtigingsformulier

Plaatselijk Belang aengwirden


logo facebook

www.facebook.com/PB.Aengwirden


logo mail
 pbaengwirden.nl

 


 

Werken bij Ausnutria of Aware?, wonen in Aengwirden !!Komt u te werken bij Aware, Fonterra, Ausnutria, of een ander bedrijf op het IBF, dan is het geweldig wonen in Aengwirden, hieronder vind u een overzicht van de beschikbare woningen in Aengwirden.
aware
Terband 3 woningen


Luinjeberd 4 woningen

Tjalleberd 12 woningen


Gersloot 2 woningenVier dorpen - één Streek
De dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot vormen een lint langs de Aengwirderweg. Samen worden de vier dorpen kortweg 'De Streek', of ook wel 'Aengwirden' genoemd. Wie begint bij het klaverblad Heerenveen kan er in een kwartiertje helemaal doorheen rijden. Elk van de dorpen strekt zich aan de noordkant van dat lint uit tot aan de turfafgraving De Deelen. Aan de andere kant loopt het grondgebied tot bij de snelweg A7.
undefined


 Definitief logo AEngwirden 2

 Energie Coöpe
ratie Ængwirden Ús Aengwirden is Los !!

Op naar de honderd klanten !!

<------   Word klant van Ús Aengwirden
<------   en klik op het logo!


Of wilt u eerst lid worden en eens kijken hoe het gaat? hieronder vind u het aanmeldformulier.

eca
 


 

voorkant AA november 2013 copy Medium


 

Columnist(e) gezocht

 

Sinds Mathijs de pijp aan Maarten heeft gegeven, zit Aengwirden Aktief zonder een medewerker die het 'voorwoord' verzorgt.
Welke Streekbewoner wil maandelijks deze bijdrage verzorgen?
 
 
 
 
 
 
 

 

 

banner lang

 

  

 
 

 


 

40 jaar AA

 

Deze site is een gezamenlijk initiatief van Plaatselijk Belang Aengwirden en Aengwirden Aktief

Wij proberen op deze site u te informeren over De Streek en u op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

 

Heeft u aanvullingen of opmerkingen, of wilt u informatie toevoegen, kunt u dit berichten aan webmasteraengwirden.nl


Download: Nieuwsbrief 4
Download: Brochure
Download: Kranteartikel 1
Download: Kranteartikel 2
Download: Kranteartikel 3
Download: aanmeldformulier_eca.pdf
Download: RapportageDraagvlakonderzoekwindenergieinitiatieveninFriesland.pdf